Tietopankki

Tieteelliset artikkelit

Edible insects: Future prospects for food and feed security (FAO 2013)

FAO:n raportti on laaja katsaus hyönteistalouden tutkimukseen ja hahmotelma sen tulevaisuudesta eri näkökulmista tarkasteltuna. Raportissa käsitellään entomofagiaa, ruokaturvaa, hyönteistalouden ilmastoaspekteja, hyönteisten ravitsemuksellista arvoa, niiden rehuarvoa, hyönteistuotantoa ja hyönteiselintarvikkeiden prosessointia, sosio-ekonomisia aspekteja länsimaissa ja kehittyvissä maissa, hyönteistalouden edistämiskeinoja ja sitä kontrolloivia lainsäädäntöjä.

FAO. 2013. Edible insects: Future prospects for food and feed security. Forestry paper, 171:1-154.

Lue artikkeli

Insects as Food – Something for the Future? A report from Future Agriculture (SLU 2015)

SLU:n raportti sisältää ajankohtaista tietoa hyönteisten elintarvikekäytöstä: Raportti käsittelee entomofagiaa ja hyönteistalouden perusteita, hahmottelee hyönteisten tuotantoa Ruotsissa ja esittelee muutamia potentiaalisia tuotantoon sopivia hyönteislajeja.

Jansson, A. and Berggren, A. 2015. Insects as Food – Something for the Future? A report from Future Agriculture. Uppsala, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU).

Lue artikkeli

Nutritional composition and safety aspects of edible insects

Artikkeli arvioi hyönteisten potentiaalia ruoan ja proteiinin lähteenä: se kokoaa yhteen tutkimustuloksia hyönteisten ravintoarvoista ja ravinnepitoisuuksista, sekä tarkastelee hyönteisten elintarvikekäytön hyötyjä ja riskejä kuten allergeenejä ja haitallisia aineita.

Rumpold, B.A. & Schlüter, O.K. 2013. Nutritional composition and safety aspects of edible insects. Molecular Nutrition and Food Research, 57(3): 802-823.

Potential of insects as food and feed in assuring food security

Artikkelissa käsitellään hyönteisten elintarvike- ja rehukäytön potentiaalia osana ruokaturvaa maailman ihmispopulaation kasvaessa: van Huis tarkastelee hyönteisten rehun käytön tehokkuutta, hyönteisiä tuotantoeläinten rehuna, hyönteistaloutta ilmastollisesti kestävämpänä proteiinin lähteenä, teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä suuren mittakaavan hyönteistaloudessa, kehittyvien maiden hyönteistalouden kehittämistä sekä hyönteistalouden tulevaisuutta ja tutkimusta.

Van Huis, A. 2013. Potential of insects as food and feed in assuring food security. Annual Review of Entomology, 58(1): 563–583.

Lue artikkeli

An exploration on greenhouse gas and ammonia production by insect species suitable for animal or human consumption

Artikkeli tarkastelee hyönteistuotantoa ilmastollisesta näkökulmasta: Se selvittää kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä syntyy yhden hyönteiskilon tuotannossa, ja vertailee viiden syötävän hyönteislajin päästöjä nautakarjan ja sian tuotannossa syntyneisiin päästöihin.

Oonincx, D.G.A.B., van Interbeeck, J., Heetkamp, M.J.W., van den Brand, H., van Loon, J. & van Huis, A. 2010. An exploration on greenhouse gas and ammonia production by insect species suitable for animal or human consumption. Plos One, 5:(12): e14445.

Lue artikkeli


Muita mielenkiintoisia sivustoja

4Ento

4ENTO on hyönteistaloutta edistävä ja sen tietoisuutta nostava foorumi.

Vieraile sivustolla

PROteINSECT

PROteINSECT on vuonna 2013 alkanut EU-rahoitteinen kolmivuotinen projekti, joka tutkii kärpästen toukkien käytön mahdollisuuksia rehun proteiinilähteenä.

Vieraile sivustolla

Lena Hulden: Minikarjaa

Hyönteistieteilijä Lena Huldénin teos hyönteisten syönnistä ja sen historiasta.

Vieraile sivustolla