Tutkimus

Tutkijat

Tutkija: Sami Lähde

Sami Lähde

Pro gradu –tutkielma suomalaisten kuluttajien hyväksynnästä syötäviä hyönteisiä kohtaan ja maksuhalukkuuden määritys. Tutkimus toteutetaan valintakoemenetelmällä.

tutkija 2

Lauri Jyllilä

Pro Gradu: Hyönteistalous osana suomalaista maataloutta. Kokonaisuuden kannalta oleellisimmat kysymykset painottuvat kannattavuuteen keski-pitkällä aikavälillä. Gradussa pyritään antamaan investointia suunnittelevalle puitteet kannattavuuden laskelmille.